[Web] Cài đặt chấm công qua vị trí GPS

Nhân viên sẽ chỉ chấm công được khi truy cập app HappyTime và chấm công tại các vị trí trong danh sách vị trí đã được thiết lập bởi admin workspace.

HappyTime

Cập nhật Lần cuối 8 tháng trước

Để cấu hình chấm công bằng GPS người dùng thêm hình thức chấm công, tích chọn Giới hạn chấm công theo vị trí (GPS) sau đó click Lưu. Sau khi đã lưu hình thức chấm công, click Thiết lập vị trí chấm công để cấu hình vị trí được sử dụng để chấm công.

Trên danh sách vị trí, click Thêm để thêm mới vị trí cho phép chấm công.

Trên popup Chỉnh sửa thông tin vị trí, người dùng nhập Tên vị tríKinh độ, Vĩ độ (Lấy trên Google Map) và Bán kính chấp nhận chấm công sau đó click Lưu để thêm vị trí chấm công hợp lệ.

Để lấy thông tin vị trí trên Map, có 2 cách như sau:

Cách 1: Vào trang web https://www.google.com/maps/ => Nhập địa chỉ cần tìm => Sau khi tìm được vị trí thì click chuột phải vào vị trí trên bản đồ để lấy thông tin Kinh độ / Vĩ độ

Tìm kiếm vị trí

Lấy thông tin Kinh độ/Vĩ độ để cấu hình

Cách 2: Người dùng đứng tại vị trí chấm công, sau đó gửi định vị chuẩn qua Zalo => Admin mở vị trí trên Zalo và lấy thông tin Kinh độ / Vĩ độ

Gửi vị trí qua Zalo

Lấy thông tin Kinh độ/Vĩ độ để cấu hình

Trên trang Web HappyTime cũng có thể tự động lấy thông tin Kinh độ/Vĩ độ hiện tại để nhập vào cấu hình. Nếu Admin hệ thống đang ở tại địa điểm chấm công hợp lệ có thể vào zhần Thêm mới vị trí trên web, và click Lấy vị trí hiện tại để cấu hình vị trí hiện tại là vị trí chấm công.

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 người đã thích bài viết này

Bạn vẫn cần trợ giúp? Nhắn tin cho Chúng tôi