[Web] Cài đặt hình thức chấm công

Cài đặt các hình thức chấm công theo nhu cầu

HappyTime

Cập nhật Lần cuối 7 tháng trước

Người dùng có thể cài đặt các loại hình chấm công khác nhau trên hệ thống, dễ dàng bật/tắt các hình thức chấm công phù hợp với nhu cầu sử dụng của công ty.

Có 3 loại hình chấm công chính là chấm công bằng điện thoại, tích hợp chấm công từ máy chấm công vân tay và chấm công khuôn mặt bằng Camera Hanet.

Với loại hình chấm công bằng điện thoại, người dùng có thể chọn chấm công giới hạn qua IP Wifi, theo vị trí GPS, bằng QR code, chấm công bằng hình ảnh hoặc kết hợp tối đa 2 hình thức chấm công cùng lúc. Người dùng cũng có thể cấu hình không giới hạn chấm công để nhân viên chấm công ở mọi nơi (HappyTime không khuyến khích sử dụng hình thức này).

Cách cài đặt chấm công qua IP Wifi

Cách cài đặt chấm công qua địa chỉ BSSID Wifi

Cách cài đặt chấm công qua vị trí GPS

Cách cài đặt chấm công bằng QR code

Cách cài đặt chấm công bằng hình ảnh

Cách cài đặt chấm công bằng vân tay

Cách cài đặt chấm công bằng khuôn mặt qua Camera Hanet

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 người đã thích bài viết này

Bạn vẫn cần trợ giúp? Nhắn tin cho Chúng tôi