[Web] Cài đặt chấm công bằng hình ảnh

Với hình thức này nhân viên sẽ chụp ảnh qua app HappyTime để chấm công. Sau khi bấm nút chấm công hệ thống sẽ tính là chấm công thành công.

HappyTime

Cập nhật Lần cuối 8 tháng trước

Để cấu hình chấm công bằng hình ảnh, tại phần Cài đặt hình thức chấm công người dùng tích chọn Chấm công bằng hình ảnh sau đó tiếp tục lựa chọn Hiển thị vị trí chấm công (nếu muốn hiển thị vị trí chấm công của nhân viên trên hình ảnh chấm công) ngược lại tích chọn Không hiển thị vị trí chấm công.

Sau khi cài đặt, nếu nhân viên bấm chấm công trên App, hệ thống sẽ cho phép chụp ảnh để thực hiện chấm công.

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 người đã thích bài viết này

Bạn vẫn cần trợ giúp? Nhắn tin cho Chúng tôi