[Web] Cài đặt chấm công qua IP Wifi

Nhân viên sẽ chỉ chấm công được khi truy cập app HappyTime và kết nối qua các địa chỉ wifi đã thiết lập của công ty. Hình thức này yêu cầu Wifi có IP tĩnh để sử dụng

HappyTime

Cập nhật Lần cuối 8 tháng trước

Để cấu hình chấm công bằng Wifi của công ty, người dùng thêm hình thức chấm công, tích chọn Giới hạn chấm công qua IP Wi-Fi sau đó click Lưu.

Sau khi đã lưu hình thức chấm công, click Khai báo danh sách Wi-Fi để cấu hình Wifi được sử dụng để chấm công.

Trên danh sách Wi-Fi, click Thêm để thêm mới Wifi cho phép chấm công.

Trên popup Thêm mới Wi-Fi nhập tên Wifi và địa chỉ IP Tĩnh của Wifi công ty đang sử dụng sau đó click Lưu để thêm Wifi hợp lệ.

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động nhận thông tin IP tĩnh của Wifi mà máy tính đang kết nối, nếu đúng thông tin, người dùng có thể click Dùng IP này để tự động nhập thông tin này vào cấu hình.

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 người đã thích bài viết này

Bạn vẫn cần trợ giúp? Nhắn tin cho Chúng tôi