[Web] Cài đặt chấm công qua địa chỉ BSSID Wifi

Nhân viên sẽ chỉ chấm công được khi truy cập app HappyTime và kết nối qua các địa chỉ BSSID wifi đã thiết lập của công ty.

HappyTime

Cập nhật Lần cuối 8 tháng trước

Để cấu hình chấm công bằng BSSID của Wifi của công ty, người dùng thêm hình thức chấm công, tích chọn Giới hạn chấm công qua địa chỉ BSSID Wifi sau đó click Lưu.

Sau khi đã lưu hình thức chấm công, click Khai báo danh sách BSSID để cấu hình Wifi được sử dụng để chấm công.

Trên danh sách BSSID Wi-Fi, click Thêm để thêm mới BSSID Wifi cho phép chấm công.

Trên popup Thêm mới BSSID Wi-Fi nhập tên WifiBSSID của Wifi công ty đang sử dụng sau đó click Lưu để thêm Wifi hợp lệ.

Để lấy thông tin BSSID, thao tác như sau:

1. Trên Laptop hệ điều hành Window

Bước 1: Bấm nút Window trên bàn phím máy tính

Bước 2: Hệ điều hành sẽ mở menu bên trái, gõ chữ CMD

    Chạy bằng quyền administrator.

Bước 3: Gõ lệnh:

netsh wlan show interfaces

netsh wlan show networks mode=Bssid

Bước 4: Hệ thống sẽ liệt kê một loạt các Wifi, bạn hãy chọn tên Wifi tại tổ chức của bạn

2. Trên điện thoại:

Trong trường hợp người dùng không có Laptop sử dụng hệ điều hành Windows, người dùng có thể kết nối mạng với Wifi nội bộ và tài ứng dụng Network Analyzer (Icon ứng dụng bên dưới) để kiểm tra thông tin của mạng đang kết nối. Thao tác xem thông tin thực hiện theo hướng dẫn của video dưới đây:

Network Analyzer

a. Với hệ điều hành Android

b. Với hệ điều hành Ios

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 2 người đã thích bài viết này

Bạn vẫn cần trợ giúp? Nhắn tin cho Chúng tôi