[Web] Cài đặt chấm công bằng khuôn mặt qua Camera Hanet

Cài đặt tích hợp với camera AI Hanet để đẩy dữ liệu chấm công lên HappyTime.

HappyTime

Cập nhật Lần cuối 10 tháng trước

Vui lòng liên hệ với HappyTime để được hỗ trợ.

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 người đã thích bài viết này

Bạn vẫn cần trợ giúp? Nhắn tin cho Chúng tôi